Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 17 λεπτά

Ορισμός μέλους Επιτροπής Διοικητική ς Παραλαβής για το έργο « Κατασκευή λΙμνοδεξαμενής Ν Μοναστηρίου Ν Φθιώτιδος

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: Ορισμός μέλους Επιτροπής Διοικητική ς Παραλαβής για το έργο « Κατασκευή λΙμνοδεξαμενής Ν Μοναστηρίου Ν Φθιώτιδος
Ημ/νια: 22/03/2017 15:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω23ΟΩ9Α-77Ρ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΑΜΩ9Α-Θ4Ι

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:43:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ0ΥΩ9Α-ΙΦ5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:36:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΑΧΩ9Α-Ο59

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΝΘΩ9Α-Κ98

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Π1ΒΩ9Α-41Χ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:35:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΛΦΩ9Α-5Μ9

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:19:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΗ8Ω9Α-ΟΟΞ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 12:56:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 639ΘΩ9Α-06Π

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 12:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΕΜΩ9Α-ΛΤΙ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 21/03/2017 14:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΩΛΩ9Α-Ω1Ο

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 21/03/2017 14:28:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ2ΨΩ9Α-ΓΣ5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 226

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 226
Ημ/νια: 21/03/2017 13:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 67ΤΚΩ9Α-5ΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 225

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 225
Ημ/νια: 21/03/2017 13:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω9Α-ΓΟΨ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 224

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 224
Ημ/νια: 21/03/2017 13:47:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΔΠΩ9Α-ΠΑΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 223

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 223
Ημ/νια: 21/03/2017 13:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΟΧΩ9Α-Θ67

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Ημ/νια: 21/03/2017 12:46:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΧΨΩ9Α-ΡΙΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ.

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ.
Ημ/νια: 21/03/2017 12:32:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΣΜΩ9Α-Ρ5Β

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 21/03/2017 11:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΦΔΩ9Α-ΥΞΔ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τρί, 21/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 21/03/2017 10:55:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΣ3Ω9Α-7ΓΣ

Σελίδες