Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 12 λεπτά

Αποδοχή ποσού 49.525,60 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας οικον. έτους 2017

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: Αποδοχή ποσού 49.525,60 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας οικον. έτους 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 13:50:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Β7ΓΩ9Α-2ΒΤ

Ενοποίηση παγίου τέλους υπηρεσίας ύδρευσης - καθορισμός συντελεστή αποχέτευσης. (ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: Ενοποίηση παγίου τέλους υπηρεσίας ύδρευσης - καθορισμός συντελεστή αποχέτευσης. (ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Ημ/νια: 23/06/2017 13:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΥΜΩ9Α-4Κ7

Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Ημ/νια: 23/06/2017 13:15:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 72Κ5Ω9Α-ΣΦΙ

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δομοκού

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δομοκού
Ημ/νια: 23/06/2017 13:13:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 65Θ6Ω9Α-5Θ9

Κατανομή ποσού 22.056,86€ (Β΄κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: Κατανομή ποσού 22.056,86€ (Β΄κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Ημ/νια: 23/06/2017 13:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Β6ΧΩ9Α-ΛΜΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 912

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 912
Ημ/νια: 23/06/2017 13:08:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 65ΥΘΩ9Α-ΔΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ73726

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ73726
Ημ/νια: 23/06/2017 12:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΤΥΩ9Α-ΤΛΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 11:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΑ3Ω9Α-ΝΨΩ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 10:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΩΩ9Α-0ΦΛ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 10:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ79Ω9Α-Α9Β

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 14:07:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΧΥΩ9Α-0ΝΨ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 14:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Θ29Ω9Α-4ΝΧ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 14:03:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΕΥΩ9Α-ΦΙ3

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ6ΔΩ9Α-1ΔΠ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 911

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 911
Ημ/νια: 22/06/2017 12:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΜ6Ω9Α-00Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:35:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΡ8Ω9Α-6ΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΙΩ9Α-Π19

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΨ2Ω9Α-ΙΕΧ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6680Ω9Α-ΡΒ9

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρ, 23/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΗΞΩ9Α-46Ρ

Σελίδες