Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 34 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 28/04/2017 14:04:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΖ1Ω9Α-3Α5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 401

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 401
Ημ/νια: 28/04/2017 12:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΑ6Ω9Α-ΠΟ6

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 400

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 400
Ημ/νια: 28/04/2017 12:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΘΜΩ9Α-ΑΑΦ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 399

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 399
Ημ/νια: 28/04/2017 12:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΦΗ7Ω9Α-ΜΒ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 28/04/2017 12:09:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ5ΣΩ9Α-ΗΨΔ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 398

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 398
Ημ/νια: 28/04/2017 11:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΒΗΩ9Α-ΩΡ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 28/04/2017 10:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤΜΩ9Α-Η3Θ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 28/04/2017 10:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΞΤΩ9Α-Δ5Κ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 28/04/2017 10:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Η7ΒΩ9Α-ΩΒΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 28/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 28/04/2017 09:34:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΑ4Ω9Α-ΥΛ8

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
Ημ/νια: 27/04/2017 14:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ2ΣΩ9Α-60Κ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118
Ημ/νια: 27/04/2017 14:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΣ6Ω9Α-9Ρ0

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/04/2017 13:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΩΚΩ9Α-ΟΤΤ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/04/2017 12:12:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΚΛΩ9Α-0ΨΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 400,00€ ΣΤΗ ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΣΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 400,00€ ΣΤΗ ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΣΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/04/2017 11:25:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΟΨΩ9Α-Σ4Ι

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 393

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 393
Ημ/νια: 27/04/2017 09:04:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΩΒΩ9Α-ΗΩΛ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 392

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 392
Ημ/νια: 27/04/2017 09:00:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΝΠΩ9Α-7ΝΨ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 391

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 391
Ημ/νια: 27/04/2017 08:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΩΕΩ9Α-Ρ04

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.168,520 ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.168,520 ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Ημ/νια: 26/04/2017 15:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΚΞΩ9Α-ΓΩΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1535,70€ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2015

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1535,70€ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2015
Ημ/νια: 26/04/2017 14:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ2ΣΩ9Α-495

Σελίδες