Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)

Ανάκληση της αριθμ 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού - Λήψη νέας απόφασης που αφορά στη έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011.

Δευ, 24/07/2017 - 18:00
Θέμα: Ανάκληση της αριθμ 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού - Λήψη νέας απόφασης που αφορά στη έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011.
Ημ/νια: 24/07/2017 10:03:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΝΡΩ9Α-Κ4Μ

Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 που αφορά το Τ.Ο.Ε.Β. 6ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας (Εκκάρα).

Τρί, 11/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 που αφορά το Τ.Ο.Ε.Β. 6ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας (Εκκάρα).
Ημ/νια: 10/07/2017 08:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΓΘΩ9Α-ΠΥΛ

Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 που αφορά το Τ.Ο.Ε.Β. 5ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας (Ν.Μοναστήρι).

Τρί, 11/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 που αφορά το Τ.Ο.Ε.Β. 5ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας (Ν.Μοναστήρι).
Ημ/νια: 10/07/2017 08:31:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΠΩΩ9Α-Λ9Μ

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 5 στύλους Χ.Τ., 5 Φ.Σ.,1 στύλο Μ.Τ. και κατασκευές Μ.Τ. στην Τ.Κ. Ομβριακής (θέση Κουρί).

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 5 στύλους Χ.Τ., 5 Φ.Σ.,1 στύλο Μ.Τ. και κατασκευές Μ.Τ. στην Τ.Κ. Ομβριακής (θέση Κουρί).
Ημ/νια: 06/07/2017 15:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΕΤΩ9Α-ΩΨΜ

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 2 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ομβριακής (θέση Πετρομαγούλα).

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 2 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ομβριακής (θέση Πετρομαγούλα).
Ημ/νια: 06/07/2017 14:56:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΨΠΩ9Α-478

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 2 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ομβριακής ( επί της οδού Αγίου Αθανασίου,πριν το εξωκκλήσι των Αγίων Αναργύρων).

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 2 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ομβριακής ( επί της οδού Αγίου Αθανασίου,πριν το εξωκκλήσι των Αγίων Αναργύρων).
Ημ/νια: 06/07/2017 14:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΠ6Ω9Α-ΝΧ2

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 Φ.Σ. στη Δ.Κ. Δομοκού (περιοχή Αγίας Τριάδας πλησίον ιδιοκτησίας Σάββα Ευθυμίας).

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 Φ.Σ. στη Δ.Κ. Δομοκού (περιοχή Αγίας Τριάδας πλησίον ιδιοκτησίας Σάββα Ευθυμίας).
Ημ/νια: 06/07/2017 14:54:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Ζ7ΩΩ9Α-ΧΦ6

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Αχλαδιάς.(από ιδιοκτησία Καψάλη Γεωργίου έως Λιάκου Γεωργίου).

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Αχλαδιάς.(από ιδιοκτησία Καψάλη Γεωργίου έως Λιάκου Γεωργίου).
Ημ/νια: 06/07/2017 14:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΚΜΧΩ9Α-Γ4Υ

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ξυνιάδας (από οικία Ευθυμιόπουλου Δημήτριου - οικία Ευθυμιόπουλου Ολυμπίας και από οικία Μαλιάγκα Γεώργιου ως οικία Ροϊνά Κων/νου).

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ξυνιάδας (από οικία Ευθυμιόπουλου Δημήτριου - οικία Ευθυμιόπουλου Ολυμπίας και από οικία Μαλιάγκα Γεώργιου ως οικία Ροϊνά Κων/νου).
Ημ/νια: 06/07/2017 14:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ7ΣΩ9Α-6ΥΓ

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Φυλιαδώνας (στην οικία κ. Κοντονίκα Βασίλειου επί της οδού προς νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής)

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Φυλιαδώνας (στην οικία κ. Κοντονίκα Βασίλειου επί της οδού προς νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής)
Ημ/νια: 06/07/2017 14:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Θ6Ω9Α-5ΥΡ

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Δήμου Δομοκού.

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 06/07/2017 10:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6913Ω9Α-ΔΧ1

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση δαπάνης έκδοσης παραβόλου για τη μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ΚΗΙ-1363 από τον πρώην δήμο Δομοκού στο νέο Καλλικρατικό δήμο Δομοκού.

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση δαπάνης έκδοσης παραβόλου για τη μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ΚΗΙ-1363 από τον πρώην δήμο Δομοκού στο νέο Καλλικρατικό δήμο Δομοκού.
Ημ/νια: 06/07/2017 10:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΙΧΩ9Α-ΖΤΡ

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση δαπάνης έκδοσης παραβόλου για τη μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ΚΗΗ-2732 από τον πρώην δήμο Θεσσαλιώτιδας στο νέο Καλλικρατικό δήμό Δομοκού.

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση δαπάνης έκδοσης παραβόλου για τη μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ΚΗΗ-2732 από τον πρώην δήμο Θεσσαλιώτιδας στο νέο Καλλικρατικό δήμό Δομοκού.
Ημ/νια: 06/07/2017 09:54:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΨ8Ω9Α-Γ2Ρ

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016

Τετ, 05/07/2017 - 07:00
Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016
Ημ/νια: 04/07/2017 08:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΒΤΩ9Α-Τ10

Συμπληρωματική έγκριση δαπάνης που αφορά στην μετάβαση αντιπροσωπίας Δήμου Δομοκού στον αδελφοποιημένο Δήμο Tundzha της Βουλγαρίας (Σχετ: η αριθμ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού)

Τρί, 04/07/2017 - 07:00
Θέμα: Συμπληρωματική έγκριση δαπάνης που αφορά στην μετάβαση αντιπροσωπίας Δήμου Δομοκού στον αδελφοποιημένο Δήμο Tundzha της Βουλγαρίας (Σχετ: η αριθμ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού)
Ημ/νια: 03/07/2017 11:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΕΧΩ9Α-ΩΕ6

Επί αιτήσεως κας Γεωργίας Καρανικόλα (Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης αγρατεμαχίου).

Τρί, 04/07/2017 - 07:00
Θέμα: Επί αιτήσεως κας Γεωργίας Καρανικόλα (Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης αγρατεμαχίου).
Ημ/νια: 03/07/2017 11:17:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΞΓΩ9Α-9ΚΕ

Αποδοχή παραίτησης κας Ασημούλας Κατσακιώρη ως Προέδρου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού".

Πέμ, 29/06/2017 - 07:00
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης κας Ασημούλας Κατσακιώρη ως Προέδρου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού".
Ημ/νια: 28/06/2017 09:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 72ΗΖΩ9Α-ΓΑΙ

Έγκριση τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακής καμπίνας στην ΤΚ Νεοχωρίου από την ΑΕ "RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Ειδικού Σκοπού".

Πέμ, 29/06/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακής καμπίνας στην ΤΚ Νεοχωρίου από την ΑΕ "RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Ειδικού Σκοπού".
Ημ/νια: 28/06/2017 08:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΖΩΩ9Α-ΑΧ0

Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Α.Ε. " RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Ειδικού Σκοπού" για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Πέμ, 29/06/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Α.Ε. " RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Ειδικού Σκοπού" για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ημ/νια: 28/06/2017 08:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 703ΦΩ9Α-ΑΒ1

Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 4 στύλους και 4 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Φυλιαδώνας.

Τετ, 28/06/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 4 στύλους και 4 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Φυλιαδώνας.
Ημ/νια: 27/06/2017 11:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΖΠΩ9Α-ΟΔ5

Σελίδες