Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)

Έγκριση μηνιαίων στοιχείων λογαριασμού Εσόδων- Εξόδων μηνός Δεκεμβρίου οικ. έτους 2016

Σάβ, 17/06/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση μηνιαίων στοιχείων λογαριασμού Εσόδων- Εξόδων μηνός Δεκεμβρίου οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 16/06/2017 22:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ2ΡΩ9Α-5ΗΓ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Σχετ:Η αριθμ 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Σάβ, 17/06/2017 - 07:00
Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Σχετ:Η αριθμ 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Ημ/νια: 16/06/2017 22:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 902ΗΩ9Α-ΡΞ8

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011.

Σάβ, 17/06/2017 - 07:00
Θέμα: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011.
Ημ/νια: 16/06/2017 22:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΡΑ7ΟΩ9Α-4ΝΠ

Συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στη δράση "Πράξη Φωτός", ενάντια στην τρομοκρατία, το σκοταδισμό και τη βαρβαρότητα.

Σάβ, 17/06/2017 - 07:00
Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στη δράση "Πράξη Φωτός", ενάντια στην τρομοκρατία, το σκοταδισμό και τη βαρβαρότητα.
Ημ/νια: 16/06/2017 22:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94Γ5Ω9Α-Γ05

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
Ημ/νια: 27/04/2017 14:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ2ΣΩ9Α-60Κ

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή...

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»
Ημ/νια: 26/04/2017 13:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ3ΩΩ9Α-ΧΣ8

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (ηλεκτρονικού - μηχανολογικού εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (ηλεκτρονικού - μηχανολογικού εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία
Ημ/νια: 26/04/2017 13:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 65ΘΠΩ9Α-ΚΘ0

Έγκριση του συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος Ι' του Παραρτήματος Ε' του Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση του συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος Ι' του Παραρτήματος Ε' του Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017
Ημ/νια: 26/04/2017 13:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 69ΜΖΩ9Α-Π94

Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού στον πρώτο (σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smartcities)

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού στον πρώτο (σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smartcities)
Ημ/νια: 26/04/2017 13:25:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΘΜΩ9Α-7Α6

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπίας Δήμου Δομοκού στον αδελφοποιημένο Δήμο Tundzha της Βουλγαρίας

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπίας Δήμου Δομοκού στον αδελφοποιημένο Δήμο Tundzha της Βουλγαρίας
Ημ/νια: 26/04/2017 13:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ37Ω9Α-Π9Β

Έγκριση προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δομοκού

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δομοκού
Ημ/νια: 26/04/2017 13:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ42ΠΩ9Α-42Φ

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης των «Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2016»

Δευ, 24/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης των «Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2016»
Ημ/νια: 24/04/2017 15:37:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΙΗΩ9Α-ΡΜ8

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στο "Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία" με διακριτό τίτλο "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ", έγκριση Καταστατικού, Διακήρυξης, ορισμός Εκπροσώπων, Έγκριση ποσού 2.000€ ως ετήσια εισφορά στο Δίκτυο και...

Δευ, 24/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στο "Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία" με διακριτό τίτλο "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ", έγκριση Καταστατικού, Διακήρυξης, ορισμός Εκπροσώπων, Έγκριση ποσού 2.000€ ως ετήσια εισφορά στο Δίκτυο και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες
Ημ/νια: 24/04/2017 15:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 99Β9Ω9Α-Μ2Χ

Έγκριση της αριθμ 1/2017 απόφασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά σε "Έγκριση - Εισήγηση Απολογισμού οικ. έτους 2015"

Δευ, 24/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 1/2017 απόφασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά σε "Έγκριση - Εισήγηση Απολογισμού οικ. έτους 2015"
Ημ/νια: 24/04/2017 15:34:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΝ9Ω9Α-ΔΚ2

Έγκριση επιχορήγησης του Λαογραφικού Ομίλου Δομοκού με το ποσό των 3.000€ σχετικά με τη σύνταξη μελέτης "Αρχιτεκτονική Αποτύπωση και Τεκμηρίωσης Οθωμανικών Λουτρών στην περιοχή Χαμάμ Δομοκού"

Δευ, 24/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση επιχορήγησης του Λαογραφικού Ομίλου Δομοκού με το ποσό των 3.000€ σχετικά με τη σύνταξη μελέτης "Αρχιτεκτονική Αποτύπωση και Τεκμηρίωσης Οθωμανικών Λουτρών στην περιοχή Χαμάμ Δομοκού"
Ημ/νια: 24/04/2017 15:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΓΗΩ9Α-76Ζ

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

Δευ, 24/04/2017 - 18:00
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»
Ημ/νια: 24/04/2017 15:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΗΛΩ9Α-1ΞΧ

Έγκριση συμμετοχής στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού 2017 (LET'S DO IT GREECE)

Τετ, 19/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού 2017 (LET'S DO IT GREECE)
Ημ/νια: 18/04/2017 20:14:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΜΡΩ9Α-4ΤΥ

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων (Σχετ. Το αριθμ πρωτ:178/3-3-2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας)

Τετ, 19/04/2017 - 18:00
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων (Σχετ. Το αριθμ πρωτ:178/3-3-2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας)
Ημ/νια: 18/04/2017 20:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΤ0Ω9Α-62Π

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Τετ, 19/04/2017 - 18:00
Θέμα: Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Ημ/νια: 18/04/2017 20:11:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΞ4Ω9Α-5Η0

Έγκριση αντικατάστασης μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 3/2017 απόφαση - εισήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Δομοκού)

Τετ, 19/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση αντικατάστασης μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 3/2017 απόφαση - εισήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Δομοκού)
Ημ/νια: 18/04/2017 20:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ93Ω9Α-7ΙΝ

Σελίδες