Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός

Έγκριση εξόφλησης δαπανών οικ. έτους 2017

Δευ, 10/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση εξόφλησης δαπανών οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 11:54:42
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω97ΝΟΚΣ7-Ξ9Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δευ, 03/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημ/νια: 03/04/2017 10:22:19
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω73ΩΟΚΣ7-ΤΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δευ, 03/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημ/νια: 03/04/2017 09:54:03
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΖΚΟΚΣ7-ΖΟΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.
Ημ/νια: 31/03/2017 14:14:42
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥΩΟΚΣ7-35Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημ/νια: 31/03/2017 13:12:47
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΡΓΒΟΚΣ7-0ΚΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ημ/νια: 31/03/2017 12:38:31
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΙΡΗΟΚΣ7-Σ97

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ημ/νια: 31/03/2017 11:57:56
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΚΣ7-Ν55

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 31/03/2017 11:39:54
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΦ1ΟΚΣ7-5ΑΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τρί, 28/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 28/03/2017 11:33:35
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΦΡΟΚΣ7-ΟΦΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τρί, 28/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 28/03/2017 11:13:27
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 79ΔΗΟΚΣ7-0Χ2

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 52

Τρί, 28/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 52
Ημ/νια: 28/03/2017 10:42:32
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΝΧΟΚΣ7-Σ3Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ "ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Τρί, 28/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ "ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"
Ημ/νια: 28/03/2017 09:16:13
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΝΠΟΚΣ7-Τ10

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΛΙΤΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΛΙΤΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"
Ημ/νια: 27/03/2017 13:29:02
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΠΒΟΚΣ7-4Ω0

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:30:24
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63ΚΧΟΚΣ7-8ΡΡ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:27:17
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΑΧΣΟΚΣ7-ΟΗ5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:23:43
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΞΝΟΚΣ7-1Ξ7

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:19:36
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ3ΑΟΚΣ7-ΘΑΦ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:14:01
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΧΟΚΣ7-ΞΜΓ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:09:17
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΣ3ΟΚΣ7-ΥΛ0

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δευ, 27/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:05:02
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΥΘΟΚΣ7-ΥΘΥ

Σελίδες