Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τετ, 24/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 24/05/2017 13:13:26
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΡΜΟΚΣ7-9ΞΛ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55

Τρί, 23/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55
Ημ/νια: 23/05/2017 12:26:55
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΛΔΟΚΣ7-7ΗΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 12:19:36
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΥΕΟΚΣ7-16Μ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 54

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 54
Ημ/νια: 22/05/2017 11:21:58
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ00ΟΚΣ7-ΒΕΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ
Ημ/νια: 22/05/2017 09:37:51
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΦΡΟΚΣ7-Κ2Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 22/05/2017 09:37:18
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΦΙΟΚΣ7-ΓΟ8

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 53

Πέμ, 18/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 53
Ημ/νια: 18/05/2017 11:05:52
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω60ΩΟΚΣ7-Τ9Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Δευ, 15/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Ημ/νια: 15/05/2017 13:55:51
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 61ΜΨΟΚΣ7-2Σ1

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΡΑΣ) Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ".

Παρ, 12/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΡΑΣ) Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ".
Ημ/νια: 12/05/2017 13:31:25
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ05ΦΟΚΣ7-2ΑΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΡΑΣ) Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Παρ, 12/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΡΑΣ) Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 12/05/2017 13:20:44
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ9ΖΟΚΣ7-Ζ7Σ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ"

Παρ, 12/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 12/05/2017 11:53:08
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ6ΨΟΚΣ7-33Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ"

Παρ, 12/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ"
Ημ/νια: 12/05/2017 11:38:03
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΓΗ0ΟΚΣ7-ΔΡ4

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ"

Παρ, 12/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 12/05/2017 11:22:57
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΛΕΟΚΣ7-ΛΥ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ "ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ"

Παρ, 12/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ "ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 12/05/2017 10:57:12
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6742ΟΚΣ7-ΧΜΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τρί, 25/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 25/04/2017 11:10:14
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ5ΡΟΚΣ7-ΤΩΗ

Έγκριση εξόφλησης δαπανών οικ. έτους 2017

Δευ, 10/04/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση εξόφλησης δαπανών οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 11:54:42
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω97ΝΟΚΣ7-Ξ9Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δευ, 03/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημ/νια: 03/04/2017 10:22:19
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω73ΩΟΚΣ7-ΤΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δευ, 03/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημ/νια: 03/04/2017 09:54:03
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΖΚΟΚΣ7-ΖΟΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.
Ημ/νια: 31/03/2017 14:14:42
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥΩΟΚΣ7-35Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παρ, 31/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημ/νια: 31/03/2017 13:12:47
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΡΓΒΟΚΣ7-0ΚΘ

Σελίδες