Σύνολο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφή στο Ροή Σύνολο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 20 λεπτά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Τετ, 21/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 20/06/2017 10:20:00
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΥ2ΟΚΣΟ-ΡΥΜ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Τρί, 20/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2017 11:27:01
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΞ0ΟΚΣΟ-ΨΩ6

Kατανομή ποσού 500,00 ευρώ στην Σχολική Μονάδα Δομοκού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Τρί, 20/06/2017 - 07:00
Θέμα: Kατανομή ποσού 500,00 ευρώ στην Σχολική Μονάδα Δομοκού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Ημ/νια: 19/06/2017 10:58:10
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΨΤΟΚΣΟ-Γ2Ω

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σάβ, 17/06/2017 - 07:01
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 09:28:52
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΠΔΟΚΣΟ-ΣΧΞ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 11.028,43 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πέμ, 15/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 11.028,43 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 14/06/2017 12:44:59
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΘΔΟΚΣΟ-9ΔΜ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ

Τετ, 12/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ
Ημ/νια: 12/04/2017 10:10:28
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΔ6ΟΚΣΟ-ΤΥΠ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τετ, 12/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 12/04/2017 08:27:36
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΛ9ΟΚΣΟ-Θ3Ο

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Πέμ, 30/03/2017 - 18:00
Θέμα: 1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ημ/νια: 30/03/2017 14:59:07
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΤΑΟΚΣΟ-ΡΔΙ

Αντικατάσταση μελών Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού.

Πέμ, 23/03/2017 - 18:01
Θέμα: Αντικατάσταση μελών Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 23/03/2017 10:36:23
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΕΗΟΚΣΟ-ΟΜΤ

’Εγκριση εισήγησης στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού του απολογισμού για τo έτος 2015

Τετ, 22/03/2017 - 18:00
Θέμα: ’Εγκριση εισήγησης στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού του απολογισμού για τo έτος 2015
Ημ/νια: 21/03/2017 13:53:32
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΗΟΟΚΣΟ-ΟΗ6

‘Έγκριση ανανέωσης σύμβασης διαδικτυακού προγράμματος «S Management Plus» για την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής για ένα έτος (Έπαφος)

Παρ, 17/03/2017 - 18:00
Θέμα: ‘Έγκριση ανανέωσης σύμβασης διαδικτυακού προγράμματος «S Management Plus» για την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής για ένα έτος (Έπαφος)
Ημ/νια: 17/03/2017 15:03:12
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΡΠΟΚΣΟ-2Γ6

Εγκριση - αποδοχή συνολικού ποσού 11.028,43€ (Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017).

Παρ, 17/03/2017 - 18:00
Θέμα: Εγκριση - αποδοχή συνολικού ποσού 11.028,43€ (Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017).
Ημ/νια: 17/03/2017 12:58:18
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΓ3ΟΚΣΟ-ΙΕ7

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πέμ, 09/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 08/03/2017 11:08:19
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω843ΟΚΣΟ-7ΙΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τρί, 07/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2017 18:19:13
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 62ΚΕΟΚΣΟ-ΒΥ3

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τρί, 07/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2017 17:27:34
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 912ΣΟΚΣΟ-Ν5Φ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 994,00 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Πέμ, 02/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 994,00 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2017 18:32:10
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΧΠΟΚΣΟ-ΜΡ5

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 695,64 €

Πέμ, 02/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 695,64 €
Ημ/νια: 01/03/2017 10:59:00
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 73ΨΓΟΚΣΟ-ΑΓΓ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 11.028,43 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πέμ, 02/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 11.028,43 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 01/03/2017 10:25:22
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΒΨΟΚΣΟ-Β1Γ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δευ, 06/02/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 06/02/2017 08:00:10
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω4Η5ΟΚΣΟ-Η5Π

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πέμ, 02/02/2017 - 18:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 02/02/2017 13:23:52
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΥ9ΟΚΣΟ-ΓΓΚ

Σελίδες