Σύνολο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφή στο Ροή Σύνολο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 45 λεπτά

Αποδοχή ποσού 11.552,64€ ως τακτική επιχορήγηση βάσει της 27/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Παρ, 02/03/2018 - 18:00
Θέμα: Αποδοχή ποσού 11.552,64€ ως τακτική επιχορήγηση βάσει της 27/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού
Ημ/νια: 02/03/2018 09:28:02
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΨ2ΟΚΣΟ-ΦΒΛ

Έγκριση αλλαγής παρόχου τηλεφωνικών συνδέσεων, σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού

Τετ, 07/02/2018 - 18:00
Θέμα: Έγκριση αλλαγής παρόχου τηλεφωνικών συνδέσεων, σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 07/02/2018 09:58:39
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΘΚΑΟΚΣΟ-Φ90

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Δευ, 15/01/2018 - 18:00
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Ημ/νια: 15/01/2018 12:34:57
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΓΞΟΚΣΟ-1Χ7

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Παρ, 12/01/2018 - 18:00
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ημ/νια: 12/01/2018 13:20:12
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΓΟΟΚΣΟ-ΚΥΜ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 10.529,18 € ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τετ, 10/01/2018 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 10.529,18 € ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 10/01/2018 10:08:53
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 66Τ1ΟΚΣΟ-ΝΓΑ

Αποδοχή ποσού 10.529,18€ ως τακτική επιχορήγηση βάσει της 245/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Πέμ, 04/01/2018 - 18:00
Θέμα: Αποδοχή ποσού 10.529,18€ ως τακτική επιχορήγηση βάσει της 245/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού
Ημ/νια: 04/01/2018 14:08:41
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Τ5ΓΟΚΣΟ-Ε5Δ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ"

Τετ, 25/10/2017 - 18:00
Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ"
Ημ/νια: 25/10/2017 13:34:19
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 64Φ9ΟΚΣΟ-ΣΚΞ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 770,42 € ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δευ, 23/10/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 770,42 € ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 23/10/2017 11:06:43
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΜΣΟΚΣΟ-ΩΛΛ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 10.529,18 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δευ, 23/10/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 10.529,18 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 23/10/2017 10:33:29
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΧΦΟΚΣΟ-Β2Ι

Αποδοχή ποσού 10.529,18€ ως τακτική επιχορήγηση βάσει της 167/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Τετ, 11/10/2017 - 18:00
Θέμα: Αποδοχή ποσού 10.529,18€ ως τακτική επιχορήγηση βάσει της 167/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού
Ημ/νια: 11/10/2017 09:18:18
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 69ΕΛΟΚΣΟ-ΕΕΒ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Δευ, 09/10/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 09/10/2017 11:33:32
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Θ5ΟΚΣΟ-3ΥΕ

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας κυλικείου σχολικής μονάδας «Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Ν. Μοναστηρίου

Δευ, 09/10/2017 - 18:00
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας κυλικείου σχολικής μονάδας «Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Ν. Μοναστηρίου
Ημ/νια: 09/10/2017 11:16:32
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 62ΛΠΟΚΣΟ-ΕΡΡ

Επικαιροποίηση των μελών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων ανά Σχολική Μονάδα

Δευ, 09/10/2017 - 18:00
Θέμα: Επικαιροποίηση των μελών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων ανά Σχολική Μονάδα
Ημ/νια: 09/10/2017 10:56:29
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ2ΨΟΚΣΟ-ΗΨ9

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης , στις σχολικές μονάδες Β΄/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δομοκού, περιόδου 2017-18

Δευ, 09/10/2017 - 18:00
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης , στις σχολικές μονάδες Β΄/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δομοκού, περιόδου 2017-18
Ημ/νια: 09/10/2017 10:45:10
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 75Β3ΟΚΣΟ-ΖΚΟ

Εγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Ν Μοναστηρίου

Πέμ, 05/10/2017 - 07:00
Θέμα: Εγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Ν Μοναστηρίου
Ημ/νια: 04/10/2017 09:50:12
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Κ9ΔΟΚΣΟ-ΒΓΣ

Εξέταση Γνωμοδοτήσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για την ανάθεση έργου σε σχολικές καθαρίστριες Σχολικού Έτους 2017-18 και απόφαση της Σχολικής Επιτροπής επί τούτου

Σάβ, 30/09/2017 - 07:00
Θέμα: Εξέταση Γνωμοδοτήσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για την ανάθεση έργου σε σχολικές καθαρίστριες Σχολικού Έτους 2017-18 και απόφαση της Σχολικής Επιτροπής επί τούτου
Ημ/νια: 29/09/2017 11:42:58
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΝΞΟΚΣΟ-Ο01

Αντικατάσταση μελών Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού.

Σάβ, 30/09/2017 - 07:00
Θέμα: Αντικατάσταση μελών Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 29/09/2017 09:50:41
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63ΦΑΟΚΣΟ-95Ι

ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τρί, 19/09/2017 - 07:00
Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 18/09/2017 14:39:13
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Α6ΓΟΚΣΟ-Π63

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 2.690,80 € ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σάβ, 16/09/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 2.690,80 € ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 15/09/2017 12:32:52
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΕ9ΟΚΣΟ-ΝΩ7

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 1.1.59,50 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 659,50 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ.

Σάβ, 16/09/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 1.1.59,50 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 659,50 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ.
Ημ/νια: 15/09/2017 12:11:58
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΠΔΟΚΣΟ-Ζ94

Σελίδες