Έγκριση πρόσληψης προσωπικού από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το πρόγραμμα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις αριθ.4594/14-2-2017 [ΑΔΑ:7ΙΡΓ46ΨΖΣΠ-ΩΑΑ] και 4595/14-2-2017 [ΑΔΑ: Ω0ΠΞ46ΨΖΣΠ-ΙΗ0] αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, στα πλαίσια λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), έχει εγκρίνει την απασχόληση:

α) Εκπαιδευτικού προσωπικού (για την διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής Αισθητικής Αγωγής).

β) Θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (υποβάλλονται ηλεκτρονικά) είναι από 14/2/2017 μέχρι 1/3/2017 (17:00).

Σχετικές πληροφορίες για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr).

Σημ. Έχουν προκηρυχθεί θέσεις και για το 1ο ΣΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ).