Επαναληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στη Τ.Κ. Ξυνιάδας.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου στη Τ.Κ. Ξυνιάδας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 28/12/2017, από 9.00 έως 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2232 3 50507