Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Εκδόθηκε η Δημόσια προκήρυξη (No.1/2017) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μέσω ΟΑΕΔ, που αφορά τη πρόσληση 24.251 ατόμων με πλήρη απασχόληση, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Για τον Δήμο Δομοκού, έχουν προκηρυχθεί συνολικά 26 θέσεις εργασίας για 14 ειδικότητες, ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)ΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ3
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες (Δημόσια Πρόσκληση, Παραρτήματα, κλπ), πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (διαδίκτυο), στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Δ.