Σε ποιά θεματική ενότητα επιθυμείτε να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Υπηρεσίες του Δήμου
13% (72 ψήφοι)
Έργα του Δήμου
19% (109 ψήφοι)
Αθλητισμός
9% (52 ψήφοι)
Πολιτισμός
11% (61 ψήφοι)
Τουρισμός
12% (68 ψήφοι)
Σε καμία
35% (197 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 559