Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού

Αρμόδιος ΑντιδήμαρχοςΜεταβιβαζόμενες ΑρμοδιότητεςΤηλ.Φαξ
Καραμπότσης Δημοσθένης

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, που αφορούν στους τομείς:
» Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

Υπηρεσίες Υποστήριξης, που αφορούν στους τομείς:
» Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς:
» Ύδρευσης - Αποχέτευσης, λειτουργία παιδικών χαρών, λειτουργία ΧΥΤΑ, λειτουργία ΒΙΟΚΑ αστικών λυμάτων, λειτουργία γραφείου κίνησης.

Αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού (Δ.Κ. Δομοκού, Τ.Κ.: Μακρολιβάδου -Μελιταίας - Φυλιαδώνας - Νεοχωρίου - Παλαμά {Άνω & Κάτω Παλαμά} - Νέας Μάκρισης - Λεύκας και - Πουρναρίου):
» Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά την λειτουργία του ΚΕΠ (612)

2232350222
2232350200
2232350234
Αρμόδιος ΑντιδήμαρχοςΜεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες Τηλ. Φαξ
Πουτουρούδης Σταμάτιος

Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς:
» Συγκοινωνιών, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας.
» Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Δομοκού.

Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς:
» Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, που αφορούν στους τομείς:
» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & οργάνωσης

Υπηρεσιών Υποστήριξης, που αφορούν στους τομείς:
» Των αλλοδαπών, την εποπτεία και έλεγχο της ΔΕΗ, την ευθύνη των αδέσποτων ζώων.

Επιπλέον μεταβιβάζονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Δομοκού.
» Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου
» Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
» Την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
» Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
» Εποπτεία και έλεγχος για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δ.Κ. Δομοκού και των προαναφερόμενων Τοπικών Κοινοτήτων.

2232023010
2232022385
2232023012
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες

 Τηλ. Φαξ.
Πέτσας  Γεώργιος

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς:
» Αγροτικής Παραγωγής

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς:
» Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς:
» Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος

Επιπλέον μεταβιβάζονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος.
» Ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Ληξιαρχείου
» Τέλεση Πολιτικών Γάμων
» Ευθύνη λειτουργίας Γραφείου ΚΕΠ 654, Δ.Ε. Ξυνιάδος
» Ευθύνη λειτουργίας Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη.

καθώς επίσης:
» Την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης, παραγωγής έργου και αποχώρησης, του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.
» Την υπογραφη των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.
» Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
» Την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
» Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
» Την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της ενότητας

2232031093 2232031333 2232031555
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες

 Τηλ. Φαξ.
Καλημέρης Νικόλαος

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς:
» Απασχόλησης και Τουρισμού

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς:
» Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών
» Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι)
» Ισότητας των φύλων
» Πολιτισμού

Επιπλέον μεταβιβάζονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας.
» Ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Ληξιαρχείου.
» Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
» Ευθύνη λειτουργίας Γραφείου ΚΕΠ 615, Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας.
» Ευθύνη λειτουργίας Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη.

καθώς επίσης:
» Την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης, παραγωγής έργου και αποχώρησης, του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.
» Την υπογραφη των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.
» Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
» Την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
» Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
» Την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της ενότητας

2232071506 2232071266 2232071013

Τις κατά τόπους αρμοδιότητες του 1ου Αντιδημάρχου κ. Δημοσθένη Καραμπότση όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο 2ος Αντιδήμαρχος, κος Πουτουρούδης Σταμάτιος.

Τις κατά τόπους αρμοδιότητες του 3ου Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Πέτσα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο 4ος Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλημέρης και αντίστροφα.