Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
11η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
10η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
8η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
7η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
6η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
5η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
4η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
3η/2017 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
1η/2017 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
19η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
18η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
17η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
16η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
15η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
13η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
12η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
10η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
9η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
8η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
6η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
5η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
3η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2016
2η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2016
Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Πρόσκληση 2016
1η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2016
24η/2015 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2015
21η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
20η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2015
19η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2015
18η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2015
17η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2015
16η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2015
12η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
9η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
9η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
7η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
6η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
5η/2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
3η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
1η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2015
17η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
16η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
15η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
14η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2014
12η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
10η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
8η/2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2014
6η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2014
5η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2014

Σελίδες