Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 17 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 13/04/2021 14:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ1ΛΩ9Α-Χ84

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 13/04/2021 13:09:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 62Η9Ω9Α-Τ49

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/04/2021 12:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ95ΨΩ9Α-Ε90

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (Α.Π.19756/19.10.2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ SMART CITIES"

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (Α.Π.19756/19.10.2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ SMART CITIES"
Ημ/νια: 13/04/2021 12:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 68Ξ6Ω9Α-ΨΚΔ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Ημ/νια: 13/04/2021 12:28:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΨ5Ω9Α-ΞΗΛ

XE 395

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: XE 395
Ημ/νια: 13/04/2021 12:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩΙΩ9Α-3ΓΡ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 13/04/2021 11:33:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔΔΩ9Α-5ΙΧ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (20003/27-10-2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (20003/27-10-2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021
Ημ/νια: 13/04/2021 11:23:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΛΠΩ9Α-00Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/04/2021 11:22:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΤΕΩ9Α-ΦΩ6

XE 309

πριν από 15 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: XE 309
Ημ/νια: 13/04/2021 11:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΚ5Ω9Α-ΚΒ8

ΧΕ 306

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 306
Ημ/νια: 12/04/2021 14:21:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 98Σ7Ω9Α-1ΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»
Ημ/νια: 12/04/2021 14:12:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ8ΔΩ9Α-ΝΒΟ

ΧΕ 394

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 394
Ημ/νια: 12/04/2021 12:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 91ΨΥΩ9Α-ΕΦΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 12:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ05Ω9Α-ΣΙΡ

ΧΕ 393

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 393
Ημ/νια: 12/04/2021 12:21:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΜΩ9Α-ΛΧΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 11:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΔΓΩ9Α-6Ο5

Απόφαση Επιτροπής Επισκευής- Συντήρησης οχημάτων για : «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή-συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (ΜΕ 73711, ΜΕ 139752)»

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Επιτροπής Επισκευής- Συντήρησης οχημάτων για : «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή-συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (ΜΕ 73711, ΜΕ 139752)»
Ημ/νια: 12/04/2021 11:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ5ΤΩ9Α-ΜΕΦ

ΧΕ 392

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 392
Ημ/νια: 12/04/2021 11:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΜ8Ω9Α-ΣΣ9

ΧΕ 391

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 391
Ημ/νια: 12/04/2021 10:21:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ300Ω9Α-ΝΨΝ

ΧΕ 390

Τρί, 13/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 390
Ημ/νια: 12/04/2021 09:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΖΤΩ9Α-ΞΑΦ

Σελίδες