Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός

ΧΕ 7

Τετ, 07/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 7
Ημ/νια: 06/04/2021 14:19:29
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 93Φ6ΟΚΣ7-829

ΧΕ 6

Τετ, 07/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 6
Ημ/νια: 06/04/2021 14:02:09
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΚΧΟΚΣ7-Ν04

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 5

Πέμ, 25/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 5
Ημ/νια: 23/03/2021 11:49:18
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΓΔΟΚΣ7-Ν9Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Πέμ, 25/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2021 11:41:43
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ025ΟΚΣ7-4ΒΞ

Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού για την απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας και διανομής χαρταετών για τους μαθητές της Α' εκπαίδευσης του δήμου Δομοκού λόγω της ματαίωσης εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας εξαιτίας του COVID-19

Τρί, 23/03/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού για την απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας και διανομής χαρταετών για τους μαθητές της Α' εκπαίδευσης του δήμου Δομοκού λόγω της ματαίωσης εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας εξαιτίας του COVID-19
Ημ/νια: 22/03/2021 13:55:52
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΟ0ΟΚΣ7-ΨΣΨ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια χαρταετών

Τρί, 23/03/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια χαρταετών
Ημ/νια: 22/03/2021 12:53:45
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤ4ΟΚΣ7-45Κ

ΧΕ 4

Τετ, 17/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 4
Ημ/νια: 16/03/2021 11:39:21
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΛΖΟΚΣ7-ΓΙΓ

ΧΕ 3

Τετ, 17/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 3
Ημ/νια: 16/03/2021 11:10:10
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΒΣΟΚΣ7-ΒΒΝ

ΧΕ2

Τετ, 17/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ2
Ημ/νια: 16/03/2021 10:30:58
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΣΖΟΚΣ7-ΣΧΖ

Αγορά χαρταετών

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Αγορά χαρταετών
Ημ/νια: 11/03/2021 13:51:23
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΨ9ΟΚΣ7-ΧΥ1

Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221παρ.1&5 του Ν.4412/2016

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221παρ.1&5 του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 11/03/2021 13:20:24
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ9ΣΟΚΣ7-Ε2Σ

Ανάκληση της αριθμ 4/2021 απόφασης ΝΠΔΔ Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού περί Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221παρ.1&5 του Ν.4412/2016

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Ανάκληση της αριθμ 4/2021 απόφασης ΝΠΔΔ Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού περί Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221παρ.1&5 του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 11/03/2021 12:50:38
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 694ΜΟΚΣ7-Υ6Θ

Κατασκευή πανό

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Κατασκευή πανό
Ημ/νια: 11/03/2021 12:30:45
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω218ΟΚΣ7-ΓΒΠ

Προμήθεια αθλητικού υλικού

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Προμήθεια αθλητικού υλικού
Ημ/νια: 11/03/2021 12:19:30
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 655ΑΟΚΣ7-ΣΧ6

Έγκριση αρχείου εξόφλησης δαπανών

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Έγκριση αρχείου εξόφλησης δαπανών
Ημ/νια: 11/03/2021 11:18:23
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΑΙΟΚΣ7-ΨΜΚ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2021 (1η).

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2021 (1η).
Ημ/νια: 11/03/2021 11:11:12
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΛΓΟΚΣ7-ΣΥ1

Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων – εξόδων από Ιανουάριο ως Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων – εξόδων από Ιανουάριο ως Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959
Ημ/νια: 11/03/2021 10:49:33
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ97ΟΚΣ7-ΟΤΦ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
Ημ/νια: 26/02/2021 13:17:48
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Η6ΩΟΚΣ7-ΠΞΒ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
Ημ/νια: 26/02/2021 11:54:57
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΩΓΟΚΣ7-Τ2Λ

Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για την απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για την πραγματοποίηση της μουσικής εκδήλωσης στο κάστρο της Αρχαίας Προερνας Δ.Ε Θεσσαλιώτιδας.

Τετ, 29/07/2020 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για την απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για την πραγματοποίηση της μουσικής εκδήλωσης στο κάστρο της Αρχαίας Προερνας Δ.Ε Θεσσαλιώτιδας.
Ημ/νια: 28/07/2020 11:42:50
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ73ΟΚΣ7-ΗΚ0

Σελίδες