11η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2012
Αριθμός Πρακτικού: 
11
Αριθμός Απόφασης: 
11

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 11η/13917/11-7-2012 Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.