12η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού.

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2014
Αριθμός Πρακτικού: 
12

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ.12η/2014 πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Δομοκού.