1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2012
Αριθμός Πρακτικού: 
1
Αριθμός Απόφασης: 
1

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 1η/1266/26-1-2012 Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.