1η/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2019
Αριθμός Πρακτικού: 
1

Πατώντας στο παρακάτω συνημμενο μπορείτε να ενημερωθείτε για την αριθ. 1/2019 πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού.