2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού.

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2012
Αριθμός Πρακτικού: 
2

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 2η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.