2η/2018 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2018
Αριθμός Πρακτικού: 
2

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 2η/2018 πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Δομοκού.