4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2012
Αριθμός Πρακτικού: 
4

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ.4η/5530/22-3-2012, Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.