7η/2012 Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2012
Αριθμός Πρακτικού: 
7

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την 7η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.