5η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2012
Αριθμός Πρακτικού: 
5

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 5η/9302/27-4-2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.