ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προληπτική θωράκιση έναντι Covid-19 στο ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Στα πλαίσια των μέτρων για την υγειονομική ασφάλεια, κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα διενεργήσουν δωρεάν  δειγματοληπτικούς έλεγχους μέσω Rapid Tests στο Δήμο Δομοκού.

Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής 11/12/2020 και ώρα 09:00 π.μ στις έδρες των πρώην Δήμων Θεσσαλιώτιδος (Δημαρχείο), Ξυνιάδος (ΚΕΠ Οβριακής) και Δομοκού (ΚΕΠ Δομοκού).

Iδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες και εργάτες γης.

Παρακαλείστε να έχετε διαθέσιμο τον ΑΜΚΑ και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8/12/2020)

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 8/12/2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

 

Θέμα 1o: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

Θέμα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού  , κατ’ εφαρμογή :

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού  , κατ’ εφαρμογή :

 

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

Ορισμός, ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126η 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

  

ΘΕΜΑ: Ορισμός , ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 01/12/2020, ημερα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Καλείστε να συμμετέχετε στην 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010 και της αριθμ. 426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ,  με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

 Η ενδοοικογενειακή βία είναι η συχνότερη μορφή βίας κατά των γυναικών και συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον ορισμό που υιοθετήθηκε από την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών, η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται στο πλαίσιο της οικογένειας, της κοινωνίας και του κράτους.

Σελίδες